Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Postní večery v kryptě

dne .

Každou postní neděli zveme v 16.30 na křížovou cestu do katedrály a v 17.00 do krypty na přednášky

našich farníků nejen pro farníky, ale i pro Vás  ...

Farní duchovní obnova - postní

dne .

   Na sobotu 21. února 2015 připravujeme tradiční postní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede spirituál teologického konviktu v Olomouci P. Petr Vrbacký. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii. 

Maškarní ples pro děti

dne .

Milé děti a milí rodiče,

  vymýšlejte a chystejte si masky na maškarní ples, který pro Vás připravujeme na neděli 25. ledna 2015 od 14.00 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Za nejzdařilejší masky budou tvůrci po zásluze odměněni. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Farníkům, kteří mají možnost přinést do sakristie drobné dárky do dětské tomboly, děkujeme.

Dárek pro Klokánek

dne .

  Během doby adventní můžeme zkusit ušetřit něco málo ze svého nadbytku a pak věnovat  v neděli drobnou minci do označené skleněné pokladničky v katedrále.

Adventní farní duchovní obnova

dne .

    Na sobotu 29. listopadu připravujeme tradiční adventní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede probošt mikulovské kapituly P. Pavel Pacner. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se prosím přihlaste v zákristii, abychom mohli zavčas nahlásit počet obědů.