Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Farní autobusová pouť ke sv. Zdislavě

dne .

  Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 26. září 2015. Tentokráte navštívíme poutní místo Jablonné v Podještědí, zúčastníme se poutní bohoslužby ke cti sv. Zdislavy, perly české šlechty. Navštívíme hrad Lemberk a dále Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích a Číhošť, místo působení mučedníka P. Josefa Toufara.

    Odjíždět budeme autobusem ráno v 6.00 z parkoviště na Dornychu vedle Vaňkovky a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 400,- Kč (děti do sedmi let zdarma).Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v sakristii katedrály. 

Zemřel bývalý dlouholetý farář naší farnosti P. Mgr. Jan KABELÁČ, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

dne .

P. Jan byl 1. září 1992 ustanoven II. dómským vikářem, kustodem katedrály
a farářem v Brně na Petrově.V letech 1993–1999 vykonával navíc funkci vikáře brněnského. 27. listopadu 1994 byl jmenován kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.Od roku 2006 byl administrátorem, později farářem v Brně na Křenové a od roku 2013 vypomáhal v Brně - Židenicích.

Zemřel v úterý 18. srpna 2015 v Brně.

Hovory o víře - příprava k přijetí svátostí

dne .

Chcete se připravit na křest? Nechali vás rodiče pokřtít jako malé děti a rádi byste se o víře dověděli víc? Chcete přijmout biřmování, nebo se připravit ke svátosti smíření a svatému přijímání? Chcete si oživit své povědomí o křesťanské víře a katolické církvi?

Slavnost sv. Petra a Pavla v katedrále

dne .

Pontifikální bohoslužbu v brněnské katedrále v den slavnosti sv. Petra a Pavla v Brně v pondělí 29. června 2015 v 17.30 hodin bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Mši bude přenášet v přímém přenosu Radio Proglas.

Pozvání na dvě farní primice do katedrály

dne .

Srdečně Vás zveme na primice Mgr. Zdeňka Drštky v sobotu 27.6. 2015 v 17.30  hod.

a Mgr. Tomáše Fránka, B.A. v neděli 28. 6. 2015 v 10.30 hod. do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 

 

II. kolo voleb do farní rady

dne .

Z prvního kola voleb vzešli kandidáti, ze kterých budeme hlasováním vybírat sedm statečných. Neváhejte, přemýšlejte a v neděli volte.

Mezi šťastné kandidáty patří: František Černín, Stanislava Syrková, Pavel Škvrna, Markéta Balabánová, Milan Dobeš, Petr Hájek, Petr Todorov, Tomáš Wojtek, Štefánia Kyseláková, Jan Janoška, Marie Balabánová

Výlet pro děti a rodiče do Rajhradu

dne .

   Zveme Vás v sobotu 13. června na společný výlet rodičů a dětí, které navštěvují náboženství na faře. V Rajhradě nás čeká muzeum hraček, kde si můžete zahrát vlastní pohádku a prohlídka benediktinského kláštera.

   V sobotu 13.června máme sraz 12:45 hod. před farním úřadem. Vlak do Rajhradu u Brna odjíždí z Hlav.nádraží ve 13:10 hod.  Návrat v 18:00 hod. do Brna. Děti, které pojedou samy, prosím, vyzvedněte v tuto hodinu před farním úřadem. Vstupné pro děti hradí farnost, rodiče sami. Svačinky a dobrou náladu s sebou!  Na setkání se těší Vaši katecheté :-)