Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Slavnost sv. Petra a Pavla v katedrále

dne .

Pontifikální bohoslužbu v brněnské katedrále v den slavnosti sv. Petra a Pavla v Brně v pondělí 29. června 2015 v 17.30 hodin bude celebrovat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Mši bude přenášet v přímém přenosu Radio Proglas.

Pozvání na dvě farní primice do katedrály

dne .

Srdečně Vás zveme na primice Mgr. Zdeňka Drštky v sobotu 27.6. 2015 v 17.30  hod.

a Mgr. Tomáše Fránka, B.A. v neděli 28. 6. 2015 v 10.30 hod. do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. 

 

II. kolo voleb do farní rady

dne .

Z prvního kola voleb vzešli kandidáti, ze kterých budeme hlasováním vybírat sedm statečných. Neváhejte, přemýšlejte a v neděli volte.

Mezi šťastné kandidáty patří: František Černín, Stanislava Syrková, Pavel Škvrna, Markéta Balabánová, Milan Dobeš, Petr Hájek, Petr Todorov, Tomáš Wojtek, Štefánia Kyseláková, Jan Janoška, Marie Balabánová

Výlet pro děti a rodiče do Rajhradu

dne .

   Zveme Vás v sobotu 13. června na společný výlet rodičů a dětí, které navštěvují náboženství na faře. V Rajhradě nás čeká muzeum hraček, kde si můžete zahrát vlastní pohádku a prohlídka benediktinského kláštera.

   V sobotu 13.června máme sraz 12:45 hod. před farním úřadem. Vlak do Rajhradu u Brna odjíždí z Hlav.nádraží ve 13:10 hod.  Návrat v 18:00 hod. do Brna. Děti, které pojedou samy, prosím, vyzvedněte v tuto hodinu před farním úřadem. Vstupné pro děti hradí farnost, rodiče sami. Svačinky a dobrou náladu s sebou!  Na setkání se těší Vaši katecheté :-)

Sbírka trvanlivých potravin

dne .

V neděli 10. května 2015 se bude konat v naší farnosti sbírka trvanlivých potravin a drogerie pro společnost BAKHITA, která je pak rozdává a rozesílá potřebným, hlavně vícečetným rodinám a matkám samoživitelkám.

Sbírka na restaurování varhan v kapli

dne .

   V uplynulých dvou měsících proběhlo v kapli katedrály restaurování, opravy a naladění varhan bratří Paštiků. Byl také vymalován kůr a restaurována parketová podlaha. Tyto práce, které si vyžádaly náklady 58 500,- Kč, hradí farnost, která je také vlastníkem katedrály. Proto bude příští neděli 26. dubna 2015 sbírka určená právě na tento účel. Současně náš pan ředitel kůru Petr Kolař nabízí po nedělních bohoslužbách zájemcům krátkou komentovanou prohlídku opravených varhan. Všem dárcům děkujeme.

Předvelikonoční svátost smíření

dne .

Příležitost k přijetí svátosti smíření ve Svatém týdnu v katedrále:

Úterý od 17.00 – 19.00,

Středa od 16.00 – 18.00,

Zelený čtvrtek od 16.00 – 17.30 a od 19.00 – 21.00 hod.

Křížová cesta v Rosicích

dne .

Na Květnou neděli zveme na farní křížovou cestu pod širým nebem, tentokráte ke kapli Nejsvětější Trojice v Rosicích. Sraz je u 1. zastavení křížové cesty nedaleko vlakové zastávky Rosice ve 14.30.