Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Postní koncert duchovní hudby

dne .

  V neděli 13. března bude v 17.00 po křížové cestě v katedrále koncert duchovní hudby Dómského komorního sboru. Zazní při něm skladby J. S, Bacha, F. Lista a dalších známých autorů. Vstupné je dobrovolné.

NIKODÉMOVA NOC

dne .

v katedrále bude v pátek 4. března 2016 prodloužena od 8.00 do 23.00 hod. Využijte příležitost k adoraci, tiché modlitbě a svátosti smíření.

Postní nedělní večery v kryptě

dne .

Srdečně Vás zveme v podvečer  postních nedělí do katedrály.

Vždy v 16.30 je v katedrále křížová cesta a po ní v 17.00 v kryptě tématická přednáška. 

O třetí neděli postní 28. 2. 2016 bude hovořit P. Pavel Konzbul na táma 

"Odpustky jako strategie Božího milosrdenství"  

Postní duchovní obnova

dne .


   Na sobotu 13. února 2016 připravujeme tradiční postní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede P. ThLic. Ing. Pavel Svoboda, bývalý kaplan naší farnosti a nynější farář v Brně Bystrci.
 Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn na faře. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii. 

Bohoslužba vyslání

dne .

našeho trvalého jáhna npr. Bc. Jana Zaplatila do služby v Armádě České republiky se bude konat ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v BrněBohoslužbě budou předsedat brněnský biskup Vojtěch a Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice. Dále bude přítomen hlavní kaplan AČR Jaroslav Kníchal a další vojenští kaplani.

Pozvání na dětský farní karneval

dne .

   Milé děti, maminky a tatínkové! Zveme Vás za devatero mlh a devatero brněnských semaforů do pohádkového karnevalového ráje, kde Vás čeká plno veselých taškařic.

     Náš farní karneval bude v sobotu 23. ledna 2016 tentokrát v BOSONOŽSKÉ ORLOVNĚ, od 15.00 hodin.

 

Novoroční bohoslužby

dne .

Na Silvestra 31. prosince 2015 v 16.00 hod.  bude slavit v katedrála děkovnou bohoslužbu za vše, čím byl každý z nás v letošním roce obdarován brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Na Nový rok, v pátek  1. ledna 2016, budou v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově slaveny bohoslužby v  9.00 hodin (pro rodiny s dětmi, slouží P. Pavel Konzbul ) a pontifikální bohoslužba v 10.30 hod., které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

V 16.30 hodin zazní v petrovském chrámu Novoroční koncert duchovní hudby.

 

Otevření Brány milosrdenství v katedrále

dne .

    Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla.  Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. Mše sv. v 10.30 nebude.