Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Pozvání na misijní růženec a koláč

dne .

  •    Příští sobotu 14. 11. 2015 v 17.30 hod. zveme naše farníky (nejen děti) do katedrály na společnou modlitbu Misijního růžence. Prosíme také ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech nedělních bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč. Výtěžek bude věnován na misijní projekty SIRIRI.

Mše sv. připomene bl. Karla I.

dne .

     Bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 25. října 2015 v 10.30 hodin připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Pozvání na sobotní farní brigádu

dne .

    Co nejsrdečněji zveme v sobotu 10. 10. 2015 v 9.00 hod všechny zdatné farníky a farnice na farní brigádu, jejímž úkolem je úklid a příprava nového farního sálu a vyklizení zbytku sklepních prostor. Brigáda bude v poledních hodinách zakončena občerstvením účinkujících. Děkujeme za pomoc.

Výuka náboženství na faře 2015-16

dne .

Oproti minulému školnímu roku se výuka náboženství na faře a mše sv. pro děti přesouvá ze středy na pátek! Vážení rodiče, od pátku 25. září začne pro děti výuka náboženství na faře. Od 16.30 hod. probíhá výuka na faře a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli. Milé děti, v průběhu školního roku na vás čeká nejen modlitba, výuka, společenství kamarádů, zpěv v hodinách a při mších, ale také hry, soutěže a výlety. Přihlášky jsou k dispozici na webu a v zákristii.

Žehnání aktovek

dne .

V neděli 6. září 2015 při bohoslužbě v 9.00 hodin budou na začátku nového školního roku v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla požehnány dětem aktovky a další školní pomůcky, které si přinesou s sebou. Požehnání sice nezaručuje žákům automatický úspěch ve školním snažení, ale je především prosbou k Bohu, aby vše, co je v nadcházejícím školním roce potká, prohloubilo jejich dobrý vztah k Bohu a k druhým lidem. Je to prosba za moudré a správné porozumění tomu, co nás čeká v příštích měsících nového školního roku.

Farní autobusová pouť ke sv. Zdislavě

dne .

  Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 26. září 2015. Tentokráte navštívíme poutní místo Jablonné v Podještědí, zúčastníme se poutní bohoslužby ke cti sv. Zdislavy, perly české šlechty. Navštívíme hrad Lemberk a dále Mezinárodní centrum duchovní obnovy v Hejnicích a Číhošť, místo působení mučedníka P. Josefa Toufara.

    Odjíždět budeme autobusem ráno v 6.00 z parkoviště na Dornychu vedle Vaňkovky a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 400,- Kč (děti do sedmi let zdarma).Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v sakristii katedrály. 

Zemřel bývalý dlouholetý farář naší farnosti P. Mgr. Jan KABELÁČ, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

dne .

P. Jan byl 1. září 1992 ustanoven II. dómským vikářem, kustodem katedrály
a farářem v Brně na Petrově.V letech 1993–1999 vykonával navíc funkci vikáře brněnského. 27. listopadu 1994 byl jmenován kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.Od roku 2006 byl administrátorem, později farářem v Brně na Křenové a od roku 2013 vypomáhal v Brně - Židenicích.

Zemřel v úterý 18. srpna 2015 v Brně.

Hovory o víře - příprava k přijetí svátostí

dne .

Chcete se připravit na křest? Nechali vás rodiče pokřtít jako malé děti a rádi byste se o víře dověděli víc? Chcete přijmout biřmování, nebo se připravit ke svátosti smíření a svatému přijímání? Chcete si oživit své povědomí o křesťanské víře a katolické církvi?