Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Postní duchovní obnova

dne .


   Na sobotu 13. února 2016 připravujeme tradiční postní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede P. ThLic. Ing. Pavel Svoboda, bývalý kaplan naší farnosti a nynější farář v Brně Bystrci.
 Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn na faře. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii. 

Bohoslužba vyslání

dne .

našeho trvalého jáhna npr. Bc. Jana Zaplatila do služby v Armádě České republiky se bude konat ve čtvrtek 28. ledna 2016 v 16.00 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v BrněBohoslužbě budou předsedat brněnský biskup Vojtěch a Daniel Fajfr, předseda Ekumenické rady církví v České republice. Dále bude přítomen hlavní kaplan AČR Jaroslav Kníchal a další vojenští kaplani.

Pozvání na dětský farní karneval

dne .

   Milé děti, maminky a tatínkové! Zveme Vás za devatero mlh a devatero brněnských semaforů do pohádkového karnevalového ráje, kde Vás čeká plno veselých taškařic.

     Náš farní karneval bude v sobotu 23. ledna 2016 tentokrát v BOSONOŽSKÉ ORLOVNĚ, od 15.00 hodin.

 

Novoroční bohoslužby

dne .

Na Silvestra 31. prosince 2015 v 16.00 hod.  bude slavit v katedrála děkovnou bohoslužbu za vše, čím byl každý z nás v letošním roce obdarován brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Na Nový rok, v pátek  1. ledna 2016, budou v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově slaveny bohoslužby v  9.00 hodin (pro rodiny s dětmi, slouží P. Pavel Konzbul ) a pontifikální bohoslužba v 10.30 hod., které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

V 16.30 hodin zazní v petrovském chrámu Novoroční koncert duchovní hudby.

 

Otevření Brány milosrdenství v katedrále

dne .

    Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla.  Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. Mše sv. v 10.30 nebude.

Klasická adventní pokladnička

dne .

jejíž výnos bude tentokráte věnován pro sdružení rodičů dětí postižených autismem, se nachází každou neděli uprostřed katedrály na stolku s obětními dary.

Žehnání adventních věnců

dne .

   O 1. neděli adventní 29.11.2015 budou při všech bohoslužbách v katedrále žehnány adventní věnce. Prosíme ty, kteří si věnec přinesou, aby jej na začátku bohoslužeb umístili na schody v kněžišti. Adventní věnec symbolizuje nejen čtyři adventní neděle, ale svojí zelenou barvou je symbolem naděje. Fialové či červené svíce na něm nám připomínají i jistý rozměr sebezáporu, který nás disponuje k prožitku vánoční radosti. 

Adventní duchovní obnova pro farnost

dne .

    V sobotu 28. listopadu se koná od 9.30 hod. v naší farnosti již tradiční adventní duchovní obnova. Tentokráte ji povede farář od sv. Augustina v Brně P. Tomáš Koumal.  Paralelní program pro děti je zajištěn. Duchovní obnova končí společnou mší sv. v 15.00 hod. Zájemci nechť se přihlásí v sakristii katedrály, abychom objednali příslušný počet obědů.