Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Hovory o víře - příprava na svátosti pro dospělé

dne .

Chcete poznat, kdo jsou to křesťané? Pocítili jste, že do vašeho života zasáhl "někdo vyšší"?

Chcete se připravit na křest? Nechali vás rodiče pokřtít jako malé děti a rádi byste se o víře dověděli víc?

Chcete přijmout svátost biřmování? Nebo se připravit ke svátosti smíření a k svatému přijímání?

Farní děkování a grilování

dne .

  O Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června 2014

bude sloužit pontifikální mši sv. v 17.30 otec biskup Vojtěch. Na závěr bohoslužby budeme děkovat těm, kteří v uplynulém roce významně pomáhali v životě naší farnosti nějakou službou. Po mši svaté zveme farníky na farní dvůr na tradiční grilování. Ten, kdo se cítí býti petrovským farníkem, určitě neopomene přinést i nějakou doma vyrobenou dobrotu, která obohatí chuť podávané grilované klobásy. 

Svatodušní vigílie

dne .

Srdečně zveme do katedrály na slavnost svatodušní vigílie v sobotu 7. července 2014.

Mše sv. započne světelným průvodem přesně ve 21.00 hod. 

Večer Antonína Dvořáka

dne .

Antonín Dvořák

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská a Římskokatolická farnost při katedrále sv. Petra a Pavla v Brně Vás srdečně zvou na koncert

VEČER ANTONÍNA DVOŘÁKA

konaný v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 29. května 2014 v 19:30.