Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Pálení farních čarodějnic

dne .

V pátek 29. dubna 2016 zveme děti a rodiče na již  tradiční farní táborák u skautské klubovny na Červeném kopci. Odjíždět budeme společně od katedrály po večerní mši sv. pro děti. 

Zahájení přípravy na křest dospělých

dne .

    Ti, kteří se chtějí připravovat na přijetí svátosti křtu v naší farnosti, budou mít první setkání na faře - Petrov 9. v úterý 26. dubna 2016 v 18.00 hod. Zájemci mohou zaslat vyplněný formulář přihlášky z našich webových stránek na emailovou adresu farnosti a nebo jej odevzdat na prvním setkání.

Udělování svátosti pomazání nemocných

dne .

    Ve čtvrtek 7. dubna 2016 při poutní večerní mši sv. v 17.30 bude v katedrále sv. Petra a Pavla udělována svátost pomazání nemocných, která je posilou pro snášení nemoci a je spojena s prosbou o uzdravení. Mši sv. předchází od 16.30 tichá adorace a od 17.00 adorace s prosbami za nemocné. Bohoslužbu, na kterou jsou zváni nejen  nemocní, ale i starší lidé, aby prošli branou milosrdenství, bude sloužit otec generální vikář Jiří Mikulášek.

Farní tábor pro děti 2016

dne .

   

   Zveme naše milé děti od 6 do 12 let na tradiční letní farní tábor, který se bude konat od 9. do 16. července 2016. Letos budeme tábořit na faře městečka Brtnice.

Postní koncert duchovní hudby

dne .

  V neděli 13. března bude v 17.00 po křížové cestě v katedrále koncert duchovní hudby Dómského komorního sboru. Zazní při něm skladby J. S, Bacha, F. Lista a dalších známých autorů. Vstupné je dobrovolné.

NIKODÉMOVA NOC

dne .

v katedrále bude v pátek 4. března 2016 prodloužena od 8.00 do 23.00 hod. Využijte příležitost k adoraci, tiché modlitbě a svátosti smíření.

Postní nedělní večery v kryptě

dne .

Srdečně Vás zveme v podvečer  postních nedělí do katedrály.

Vždy v 16.30 je v katedrále křížová cesta a po ní v 17.00 v kryptě tématická přednáška. 

O třetí neděli postní 28. 2. 2016 bude hovořit P. Pavel Konzbul na táma 

"Odpustky jako strategie Božího milosrdenství"