Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Varhanní koncert Jürgena Wolfa

dne .

   Varhanní koncert Jürgena Wolfa, kantora lipského kostela sv. Mikuláše, jedné z vůdčích osobností duchovní a varhanní hudby Lipska, zazní v naší katedrále ve středu 29. října 2014 od 19.00 hodin. Kromě krásné hudby čeká na posluchače i sladké překvapení z Lipska. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude použit na opravu varhan v kapli brněnské katedrály.

bl. Karel I. Habsburský

dne .

Ve čtvrtek 23. října 2014 mše svatá v 17.30 připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře a českého krále. Mši svatou doprovodí Dómský komorní sbor a mužský pěvecký sbor Láska opravdivá.

Misijní růženec, koláč a plyšáci

dne .

image-43028~6047.jpg (640×640)  V sobotu 18. 10. 2014 v 17.30 hod. zveme nejen děti do katedrály na africkou pohádku a modlitbu Misijního růžence. V neděli 19. 10. 2014 prosíme děti, aby si přinesly sebou do kostela svého oblíbeného plyšáka. Sraz dětí spolu s plyšáky bude v 8.45 hod. před vchodem do katedrály. Na závěr mše sv. budou hračky požehnány. Prosíme také ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč. Výtěžek bude věnován na misijní projekty SIRIRI.

Pozvání na farní sobotní brigádu

dne .

V sobotu 4. října se bude od 9.00 hod. do 12.00 konat farní brigáda. Zveme všechny farníky, kteří mají nejen dobré srdce, ale i ruce a nohy, aby přišli pomoci vyklízet sklepy a tu část fary, která bude rekonstruována. Pozemskou odměnou jim budiž, po krátké a intenzivní práci, občerstvení v podobě zvěřinová klobásy, a k tomu, jako bonus, milé společenství.

Bohoslužby pro vysokoškolské studenty

dne .

Pravidelné úterní bohoslužby pro vysokoškoláky  budou zahájeny v úterý 16. září a stejně tak i vysokoškolské společenství na faře.

Farní výuka náboženství

dne .

Vážení rodiče, od středy 17. září začne výuka náboženství na faře pro děti základní školou povinné. Od 16.30 hod. probíhá výuka na faře a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli. Milé děti, v průběhu školního roku na vás čeká nejen modlitba, výuka, společenství kamarádů, zpěv v hodinách a při mších, ale také hry a soutěže, výlety, pesachová večeře a pro zájemce nácvik divadla. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.

Farní pouť - Čenstochová a Osvětim

dne .

 Srdečně zveme všechny zájemce na tradiční podzimní farní autobusovou pouť v sobotu 27. září 2014. Tentokráte navštívíme hlavní poutní místo Polska, Čenstochovou. Konkrétně klášter na Jasné Hoře s mariánskou svatyní. Součástí pouti bude také návštěva památníku obětem II. Světové války a prohlídka vyhlazovacího tábora Osvětim, kde zemřel sv. Maxmilián Kolbe a sv. Terezie Benedikta od Kříže. Odjiždět budeme autobusem ráno v 6.00 z Brna a předpokládaný návrat bude kolem 21.00 hodiny. Cena činí 600,- Kč. Zájemci se spolu se složením platby mohou přihlásit v zákristii. Odkud odjíždíme ukazuje následující mapka.