Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Maškarní ples pro děti

dne .

Milé děti a milí rodiče,

  vymýšlejte a chystejte si masky na maškarní ples, který pro Vás připravujeme na neděli 25. ledna 2015 od 14.00 hodin v Katolickém domě v Žebětíně. Za nejzdařilejší masky budou tvůrci po zásluze odměněni. Vstupné na tuto akci je dobrovolné. Farníkům, kteří mají možnost přinést do sakristie drobné dárky do dětské tomboly, děkujeme.

Dárek pro Klokánek

dne .

  Během doby adventní můžeme zkusit ušetřit něco málo ze svého nadbytku a pak věnovat  v neděli drobnou minci do označené skleněné pokladničky v katedrále.

Adventní farní duchovní obnova

dne .

    Na sobotu 29. listopadu připravujeme tradiční adventní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede probošt mikulovské kapituly P. Pavel Pacner. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se prosím přihlaste v zákristii, abychom mohli zavčas nahlásit počet obědů. 

Adventní program pro školy 2014

dne .

Nabízíme školám nový zábavně vzdělávací program „O světle“ určený žákům prvního stupně základních škol, který připravila naše farnost. Program chce přiblížit dětem význam světla v lidském životě, ale i v jeho duchovní rovině. Pomáhá osvětlit křesťanské slavení Vánoc a oblast výtvarného umění interaktivní formou přizpůsobenou dané věkové skupině.  Pořad „O světle“ může být vhodným doplňkem předvánočních aktivit Vaší školy.

"Dušičkové" bohoslužby v katedrále

dne .

Bohoslužby o slavnosti Všech svatých (1. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny v 7.30 a v 17.30 hodin. Bohoslužbě v 17.30 hodin bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek. Bohoslužby v den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) budou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně slaveny v 7.30, v 9.00 hodin a v 10.30 hodin. Bohoslužbě v 9.00 hodin bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle.