Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Výlet pro děti a rodiče do Rajhradu

dne .

   Zveme Vás v sobotu 13. června na společný výlet rodičů a dětí, které navštěvují náboženství na faře. V Rajhradě nás čeká muzeum hraček, kde si můžete zahrát vlastní pohádku a prohlídka benediktinského kláštera.

   V sobotu 13.června máme sraz 12:45 hod. před farním úřadem. Vlak do Rajhradu u Brna odjíždí z Hlav.nádraží ve 13:10 hod.  Návrat v 18:00 hod. do Brna. Děti, které pojedou samy, prosím, vyzvedněte v tuto hodinu před farním úřadem. Vstupné pro děti hradí farnost, rodiče sami. Svačinky a dobrou náladu s sebou!  Na setkání se těší Vaši katecheté :-)

Sbírka trvanlivých potravin

dne .

V neděli 10. května 2015 se bude konat v naší farnosti sbírka trvanlivých potravin a drogerie pro společnost BAKHITA, která je pak rozdává a rozesílá potřebným, hlavně vícečetným rodinám a matkám samoživitelkám.

Sbírka na restaurování varhan v kapli

dne .

   V uplynulých dvou měsících proběhlo v kapli katedrály restaurování, opravy a naladění varhan bratří Paštiků. Byl také vymalován kůr a restaurována parketová podlaha. Tyto práce, které si vyžádaly náklady 58 500,- Kč, hradí farnost, která je také vlastníkem katedrály. Proto bude příští neděli 26. dubna 2015 sbírka určená právě na tento účel. Současně náš pan ředitel kůru Petr Kolař nabízí po nedělních bohoslužbách zájemcům krátkou komentovanou prohlídku opravených varhan. Všem dárcům děkujeme.

Předvelikonoční svátost smíření

dne .

Příležitost k přijetí svátosti smíření ve Svatém týdnu v katedrále:

Úterý od 17.00 – 19.00,

Středa od 16.00 – 18.00,

Zelený čtvrtek od 16.00 – 17.30 a od 19.00 – 21.00 hod.

Křížová cesta v Rosicích

dne .

Na Květnou neděli zveme na farní křížovou cestu pod širým nebem, tentokráte ke kapli Nejsvětější Trojice v Rosicích. Sraz je u 1. zastavení křížové cesty nedaleko vlakové zastávky Rosice ve 14.30.  

Postní večery v kryptě

dne .

Každou postní neděli zveme v 16.30 na křížovou cestu do katedrály a v 17.00 do krypty na přednášky

našich farníků nejen pro farníky, ale i pro Vás  ...

Farní duchovní obnova - postní

dne .

   Na sobotu 21. února 2015 připravujeme tradiční postní duchovní obnovu pro farnost, kterou tentokráte povede spirituál teologického konviktu v Olomouci P. Petr Vrbacký. Začátek duchovní obnovy bude v 9.30 na faře a zakončení mší svatou v 15.30 v kapli. Společný oběd bude zajištěn u sester v Živé vodě. Na faře bude také paralelní program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii.