Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Bohoslužby Svatého týdne v katedrále 2020

dne .

Přímý přenos obřadů Svatého týdne 2020 z katedrály na farním kanálu YouTube

5. 4. Květná neděle 9:00 hod. Památka vjezdu do Jeruzaléma

                ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály

                Hudba zpívané pašije, J. S. Bach Matoušovy pašije árie Erbarme dich,

                Mše h moll - Agnus Dei

                Zpěv Lucie Netušilová, housle a violoncello Kateřina a Markéta Prudilovy, varhany Petr Kolař

9. 4. Zelený čtvrtek 17:30 hod. Památka Poslední večeře Páně

                Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

10. 4. Velký pátek 15:00 hod. Památka Umučení Páně

                ThLic. Tomáš Koumal, farář katedrály

11. 4. Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 21:00 hod.

                Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., pomocný biskup brněnský

                Liturgické zpěvy J. Olejníka, zpěv Petr Kolař

12. 4. Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9:00 hod.

                Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský   

                Účinkují katedrální žestě a varhany Petr Kolař

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha

dne .

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen pro­střednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů.

Omezený provoz katedrály

dne .

Katedrála je otevřena k osobní modlitbě každý den v čase 15 - 17 hod., v neděli 10 - 17 hod. Termín svátosti smíření si dohodněte přímo s kněžími farnosti. 

Vyhlídka z věží je uzavřena.

Farní kancelář uzavřena

dne .

S účinností od 16. března 2020 je farní kancelář pro veřejnost uzavřena. I nadále je možné využít telefonní nebo emailové kontakty.

Mimořádný provoz katedrály od 13. března

dne .

Katedrála je otevřena k osobní modlitbě každý den v čase 8 – 17 hod. (v neděli 10 - 17).

Všechny bohoslužby a farní aktivity jsou zrušeny. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, které jsou zapsány ve farním diáři.

Je možné využít sledování přenosů bohoslužeb Radia Proglas a Televize Noe. V neděli bude z katedrály přenášena mše svatá přes YouTube.

Otec biskup Vojtěch vyzývá k tomu, abychom se každý den ve 20 hodin spojili na dálku modlitbou růžence.

Zároveň vyhlásil úterý 17. března dnem postu.

Ke svátosti smíření využijte stálou zpovědní službu v kostele u kapucínů nebo se dohodněte na vhodném termínu s kněžími farnosti.

Nedělní podvečery v postě

dne .

8. března

17:00 křížová cesta v katedrále

přednáška Říkali mu Pistolník

Bohuslav Burian (1919-1960), vězeň, brněnský kněz a převaděč

Mgr. František KOLOUCH, Ph.D.

Postní pátky s biblickými postavami

dne .

Postní duchovní obnova v katedrále. Pět pátků – pět biblických postav.

  • 17:00 křížová cesta - 17:30 mše svatá - 18:15 tematická promluva
  • poté až do 22:00 hod. adorace, možnost ztišení a příležitost ke zpovědi

28. února – Josef Egyptský (Mons. Vojtěch Cikrle)

6. března – David (R. D. Jan Pacner)

13. března – Ester (Mons. Václav Slouk)

20. března – Daniel (R. D. Josef Novotný)

27. března – Mojžíš (jáhen Vojtěch Libra)