Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Předvánoční svátost smíření

dne .

Příležitost ke svátosti smíření bude v katedrále tento týden ve čtvrtek 22.12. a v pátek 23.12. vždy hodinu a půl před večerní mší svatou od 16:00 do 17:30 hod., v pátek navíc během Nikodémovy noci od 20:00-22:00 hod. Jinak využijte příležitost stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény, kde budou v těchto dnech zpovídat i naši kněží.

Farnost pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel

dne .

Během adventu můžete přispět do naší farní adventní sbírky, která přispěje na charitativní organizaci DEBRA, jež pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Pokladnička je vždy na stolku u obětních darů. Obnos slavnostně předáme zástupcům DEBRy při bohoslužbě na Štědrý den odpoledne. 

Být osou plamene

dne .

Všichni jste srdečně zváni na večerní adventní pásmo Být osou plamene, které se uskuteční dnes v neděli 11.12.2016 v 19:00 hod. ve farním sále. Večerem plným obrazů a literárních textů souvisejícím s adventem a Vánocemi Vás provede Lucia Fišerová. 

Zveme na roráty

dne .

Pro adventní dobu jsou typické roráty – ranní adventní bohoslužby. V naší katedrále budou každou středu ráno v 6 hodin. Budou probíhat při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře. 

Svatý Mikuláš v katedrále

dne .

V neděli 4. 12. k nám do katedrály na závěr mše svaté v 9:00 hod. připutuje sv. Mikuláš. Zvány jsou především rodiny s dětmi.

Svatý rok milosrdenství končí

dne .

V neděli 13. listopadu 2016 při bohoslužbě v 10:30 hodin ukončí otec biskup Vojtěch Cikrle Svatý rok milosrdenství v naší katedrále na Petrově. Při této mši můžeme Bohu poděkovat za všechna obdarování, která jsme v uplynulých měsících mohli přijmout – jako jednotlivci i jako společenství. Tato mše bude poslední možností projít Svatou branou a je poutí pro všechny, kteří hledají útěchu.

Čeští a moravští biskupové v katedrále

dne .

V úterý 18. října nebude studentská mše svatá jako obvykle v 19 hodin, ale už v 17:30 hod., kdy budou v katedrále slavit mši svatou všichni naši čeští a moravští biskupové v rámci plenárního zasedání biskupské konference.  

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 20. října 2016 mše svatá v 17.30 hodin připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.