Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Farní shromáždění

dne .

V neděli 5. března 2017 se odpoledne po křížové cestě uskuteční tzv. farní shromáždění, na kterém bude příležitost seznámit se s farními statistikami, výsledky hospodaření farnosti za uplynulý rok anebo naopak s výhledy na nadcházející období.

Přijetí mezi čekatele křtu

dne .

V neděli 5. března 2017 při mši svaté v 10:30 hod. budou katechumeni naší diecéze přijati otcem biskupem mezi čekatele křtu. Přijďte, prosíme, podpořit naše petrovské katechumeny. Bude možnost se s nimi setkat i po mši svaté ve farní kavárně.

Postní obnova s Pavlem Kafkou

dne .

Všichni jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu farnosti, která se uskuteční v sobotu 4. března od 9:30 hod. na faře. Tentokrát nám do duše promluví otec Pavel Kafka. Obnova bude zakončena v 15:00 hod. mší svatou. Na oběd se, prosíme, přihlaste v sakristii. Je připraven i paralelní program pro děti.

Cesta, pravda a život

dne .

Pro věřící z brněnské diecéze je ve dnech 10.-11.2.2017 připravena duchovní obnova s názvem „Cesta, pravda a život“, kterou povede pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Program v pátek 10. února 2017 bude probíhat v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici a je určen studentům a mládeži. V sobotu 11. února 2017 bude program v kině Scala na Moravském náměstí a je pro věřící z celé diecéze. Všechny srdečně zveme. Více informací na letáku a na internetu.

Farní společenský večer

dne .

Jste srdečně zváni na již 7. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 11. února 2017. Začátek je v 19:00 hod. Vstupenky jsou k dispozici v sakristii.

Karneval pro děti

dne .

Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 18. února 2017 od 15:00 hod. v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno, Lerchova 65.

Žehnání domů a bytů

dne .

Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání.