Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Otevření Brány milosrdenství v katedrále

dne .

    Svatý rok milosrdenství v naší diecézi zahájíme v neděli 13. prosince 2015 pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla, která bude spojena s převzetím Betlémského světla.  Po zahájení v Denisových sadech v 9.00 hodin vyjde ke katedrále slavnostní průvod a po obřadu otevření Svaté brány a slavnostním vstupu do chrámu bude mše svatá pokračovat obvyklým způsobem. Mše sv. v 10.30 nebude.

Klasická adventní pokladnička

dne .

jejíž výnos bude tentokráte věnován pro sdružení rodičů dětí postižených autismem, se nachází každou neděli uprostřed katedrály na stolku s obětními dary.

Žehnání adventních věnců

dne .

   O 1. neděli adventní 29.11.2015 budou při všech bohoslužbách v katedrále žehnány adventní věnce. Prosíme ty, kteří si věnec přinesou, aby jej na začátku bohoslužeb umístili na schody v kněžišti. Adventní věnec symbolizuje nejen čtyři adventní neděle, ale svojí zelenou barvou je symbolem naděje. Fialové či červené svíce na něm nám připomínají i jistý rozměr sebezáporu, který nás disponuje k prožitku vánoční radosti. 

Adventní duchovní obnova pro farnost

dne .

    V sobotu 28. listopadu se koná od 9.30 hod. v naší farnosti již tradiční adventní duchovní obnova. Tentokráte ji povede farář od sv. Augustina v Brně P. Tomáš Koumal.  Paralelní program pro děti je zajištěn. Duchovní obnova končí společnou mší sv. v 15.00 hod. Zájemci nechť se přihlásí v sakristii katedrály, abychom objednali příslušný počet obědů.

Pozvání na misijní růženec a koláč

dne .

  •    Příští sobotu 14. 11. 2015 v 17.30 hod. zveme naše farníky (nejen děti) do katedrály na společnou modlitbu Misijního růžence. Prosíme také ochotné maminky, babičky, pekaře a cukráře o upečení nějaké sladké dobroty, která by se za dobrovolný příspěvek rozdávala po skončení všech nedělních bohoslužeb před katedrálou jako tzv. Misijní koláč. Výtěžek bude věnován na misijní projekty SIRIRI.

Mše sv. připomene bl. Karla I.

dne .

     Bohoslužba v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v neděli 25. října 2015 v 10.30 hodin připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Pozvání na sobotní farní brigádu

dne .

    Co nejsrdečněji zveme v sobotu 10. 10. 2015 v 9.00 hod všechny zdatné farníky a farnice na farní brigádu, jejímž úkolem je úklid a příprava nového farního sálu a vyklizení zbytku sklepních prostor. Brigáda bude v poledních hodinách zakončena občerstvením účinkujících. Děkujeme za pomoc.