Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Náboženství pro děti na faře - 2016/17

dne .

 Vyučování náboženství pro děti bude probíhat stejně jako loni na faře každý pátek od 16:30 hod. První setkání bude v pátek 16.9.2016. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Od pátku 16. září začnou také pravidelné mše svaté pro děti, ministrantské schůzky, tvoření pro holky i biblické hodiny pro dospělé.

Žehnání aktovek v neděli 4. září

dne .

V neděli 4.9. při mši svaté v 9:00 hod. proběhne žehnání aktovek spojené s modlitbou za všechny žáky, studenty i pedagogy a další školní zaměstnance.

Nový farář naší farnosti

dne .

Od 1. srpna byl jmenován novým farářem naší farnosti P. ThLic Tomáš Koumal, a novým farním vikářem – kaplanem P. Jiří Janalík. Otec Tomáš působil v naší farnosti v letech 2006 - 2009 jako jáhen a kaplan.

Farní pěší pouť

dne .

   se tentokráte bude konat v sobotu 18. června a budeme putovat z Telče ke Svaté bráně v Kostelním Vydří. Podrobnosti se dozvíte ve farních ohláškách. 

"Práce šlechtí" - jarní farní brigáda

dne .

 V sobotu 7. května bude od 8.30 hod jarní farní brigádu, při které se bude uklízet na faře a farním dvoře. Plánujeme tedy práce ve Windows, kosmetiku podlahových krytin a manipulační technologie. Prosíme o hojnou účast. Radost z dobře vykonané práce bude zakončena společným předpoledním občerstvením. 

Pálení farních čarodějnic

dne .

V pátek 29. dubna 2016 zveme děti a rodiče na již  tradiční farní táborák u skautské klubovny na Červeném kopci. Odjíždět budeme společně od katedrály po večerní mši sv. pro děti. 

Zahájení přípravy na křest dospělých

dne .

    Ti, kteří se chtějí připravovat na přijetí svátosti křtu v naší farnosti, budou mít první setkání na faře - Petrov 9. v úterý 26. dubna 2016 v 18.00 hod. Zájemci mohou zaslat vyplněný formulář přihlášky z našich webových stránek na emailovou adresu farnosti a nebo jej odevzdat na prvním setkání.

Udělování svátosti pomazání nemocných

dne .

    Ve čtvrtek 7. dubna 2016 při poutní večerní mši sv. v 17.30 bude v katedrále sv. Petra a Pavla udělována svátost pomazání nemocných, která je posilou pro snášení nemoci a je spojena s prosbou o uzdravení. Mši sv. předchází od 16.30 tichá adorace a od 17.00 adorace s prosbami za nemocné. Bohoslužbu, na kterou jsou zváni nejen  nemocní, ale i starší lidé, aby prošli branou milosrdenství, bude sloužit otec generální vikář Jiří Mikulášek.

Farní tábor pro děti 2016

dne .

   

   Zveme naše milé děti od 6 do 12 let na tradiční letní farní tábor, který se bude konat od 9. do 16. července 2016. Letos budeme tábořit na faře městečka Brtnice.