Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Farní karneval pro děti

dne .

Zveme na farní dětský karneval, který se bude konat v sobotu 27. ledna 2018 od 14 hodin na Cyrilometodějské církevní základní škole na ulici Lerchova. Zároveň prosíme ty, kdo by chtěli přispět do tomboly, aby věci dávali do připravené krabice v sakristii. Ještě prosíme zvláště maminky a babičky o přípravu občerstvení. To se přinese až přímo na karneval.

Žehnání v rodinách

dne .

Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním rodin. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání.

Předvánoční zpovídání

dne .

Příležitost ke svátosti smíření bude v katedrále tento týden ve čtvrtek 21.12. a v pátek 22.12. vždy hodinu a půl před večerní mší svatou od 16:00 do 17:30 hod., v pátek navíc během Nikodémovy noci od 20:00-22:00 hod. Jinak využijte příležitost stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény, kde budou v těchto dnech zpovídat i naši kněží.

V adventu pomáháme

dne .

Advent je spojen s dobročinností. Letos si chceme připomenout dvě dívky v Keni, adoptované petrovskou farností: Modestu a Loice. Na jejich studium, ubytování a jídlo přispíváme ročně celkem 24.300,- Kč. Přispět můžete během adventu do kasičky na stolku uprostřed kostela. V neděli 17. prosince se uskuteční adventní jarmark, při kterém se budou nabízet drobné farní výrobky. Výtěžek bude rovněž na adoptované dívky.

Zpívané nedělní nešpory

dne .

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve v neděli 10. prosince 2017 v 18:00 hodin na slavnostní zpívané nedělní nešpory při příležitosti oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

Přivstaňte si na roráty!

dne .

Pro adventní dobu jsou typické roráty – ranní adventní bohoslužby. V naší katedrále jsou každou středu ráno v 6 hodin. Budou probíhat při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře. 

Duchovní obnova s Vojtěchem Kodetem

dne .

Srdečně zveme na Adventní duchovní obnovu s Vojtěchem Kodetem, která se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017 v kině Scala. Bližší informace o programu a návod, jak je možné se přihlásit, najdete na stránkách Nadačního fondu Credo

Slavnostní bohoslužba k výročí diecéze

dne .

V rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze bude otec biskup Vojtěch Cikrle slavit pontifikální mši svatou v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin. Při této bohoslužbě Bohu poděkujeme za všechny dary, které jsme obdrželi my i naši předkové během dějin naší diecéze. Ta byla založena 5. prosince 1777 papežem Piem VI.