Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Výuka náboženství a další aktivity

dne .

Ve středu 19. září začíná vyučování náboženství na faře. Bude probíhat pravidelně vždy každou středu v 16:30 hod. Na hodiny náboženství pak navazuje mše svatá pro děti v 17:30 hod.

V pátek 21. září bude v 18:30 hod. první biblická hodina pro dospělé a také první ministrantská schůzka.

Ve středu v 16 hodin bývá setkání dětské scholy Petrováček.

Závěrečný koncert Varhanního léta

dne .

Ve čtvrtek 13. září 2018 se uskuteční poslední koncert z cyklu Petrovské varhanní léto. Závěr festivalu bude patřit tvorbě Antonína Dvořáka, můžete si vyslechnout Mši D dur, op. 86, a transkripci Symfonie e moll „Z nového světa“. Koncert začíná v 19:30 hod.

poSobotín

dne .

Ve středu 12. září 2018 se uskuteční potáborové setkání dětí, které se letos zúčastnily farního tábora v Sobotíně. Setkání začne mší svatou v 17:30 v katedrále, jejíž hudební doprovod bude tvořen z tábornických písní. Prosíme zpěvníky s sebou! Poté se děti i táboroví vedoucí přesunou na faru, kde bude připraven společný program.

Dospělí - příprava na křest a biřmování

dne .

Od čtvrtka 4. října 2018 zahajujeme večerní Hovory o víře pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátostí křtu, biřmování nebo si prohloubit své znalosti Bible a křesťanské nauky.

Setkání se konají každý čtvrtek v 18:30 hod. ve farním sále v budově fary Petrov 9, trvají asi hodinu a půl a jsou naplánovaná cca na 1 rok. Máte-li chuť a čas, budete vítáni. Bližší informace a přihlášky u faráře Tomáše Koumala: tel.: 732 673 618, e-mail: tomas.koumal(at)seznam.cz

Mše svatá k výročí srpna 1968

dne .

V neděli 26. srpna 2018 v 10:30 hod. budou oslavy 50. výročí událostí srpna 1968 zakončeny slavnostní bohoslužbou v katedrále s připomenutím všech obětí totality.

Nový jáhen pro katedrální farnost

dne .

Od srpna 2018 začíná v naší farnosti působit nový jáhen. Jmenuje se Miroslav Kulifaj (nar. 1983), pochází ze Slovenska, ale už svá první vysokoškolská studia absolvoval v Brně. Za brněnskou diecézi byl také přijat do kněžského semináře. Teologii studoval v Olomouci a v Římě. V červnu 2018 byl vysvěcen na jáhna. Dá-li Bůh, budeme s ním moci za rok slavit kněžské svěcení a primici. Dosavadní kaplan, otec Jiří Janalík, bude spirituálem na Biskupském gymnáziu v Brně.

Svoboda - velký dar 1968 - 2018

dne .

V úterý 21. srpna 2018 od 19 hodin zazní v katedrále koncert duchovní hudby u příležitosti výročí 1968-2018. Na koncert naváže večer chval, díků a proseb. Více zde

Den Brna 2018

dne .

Letošní oslavy Dne Brna budou zahájeny v katedrále v sobotu 11. srpna 2018 v 19 hodin. Zazní pozdravy biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Petra Vokřála. Hned poté následuje slavnostní koncert v rámci festivalu Maraton hudby. Zazní „Lužanská“ mše D dur Antonína Dvořáka v podání Ensemble Inégal.

Pontifikální bohoslužba za město Brno a jeho obyvatele bude slavena na Petrově v neděli 12. srpna 2018 v 10:30 hodin. Hlavním celebrantem bude biskup Vojtěch.

V areálu Petrova je o víkendu 11. a 12. srpna připraven další duchovní i kulturní program, jehož součástí bude i jedinečná exotická ochutnávka u sester misionářek Donum Dei.

Další dny následuje program na různých místech Brna, jehož součástí bude tradiční rekonstrukce historické bitvy v roce 1645 na Špilberku v sobotu 18. srpna 2018.

Podrobný program si můžete najít zde.

Ladislav Heryán v katedrále

dne .

V pátek 13. července v 19:30 hod. bude v katedrále v rámci Katolické charismatické konference přednáška otce Ladislava Heryána na téma Boží velkorysost. Po ní bude následovat obvyklá Nikodémova noc až do 22 hodin.