Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Svatý Martin v katedrále

dne .

Svatomartinské oslavy v Brně zahájí v neděli 11. listopadu 2018 v 10:05 hodin žehnání svatomartinského vína v katedrále na Petrově. Poté se svatý Martin vydá se svým doprovodem do centra města.

Requiem W. A. Mozarta

dne .

Na zakončení týdne modliteb za zemřelé zazní v katedrále ve čtvrtek 8. listopadu 2018 v 19:30 hod. Requiem d moll Wolfganga Amadea Mozarta. Účinkuje Pěvecké sdružení Magnificat, sólisté a orchestr. Řídí Petr Kolař. Zakoupením vstupenky podporujete petrovskou farnost.

Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých v katedrále

dne .

Slavnost Všech svatých – 1. listopadu 2018 – mše svatá ráno v 7:30 hod., odpoledne adorace od 16:30 hod. a slavnostní mše svatá v 17:30 hod.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – 2. listopadu 2018 – mše svatá ráno v 7:30 hod., v 8:00 hod. a večerní mše v 17:30 hod. spojená s modlitbou za zemřelé

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.

Závěrečný koncert Festivalu pěveckých sborů – Republika 100

dne .

V sobotu 27. října 2018 v 19:00 hod. se v katedrále uskuteční Závěrečný koncert Festivalu pěveckých sborů – Republika 100. Zazní Dvořákovo Te Deum a další skladby. Účinkuje Pěvecký sbor Lumír, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, sólisté a orchestr.

Misijní neděle 2018

dne .

V pátek 19. října jste zváni na tzv. misijní štrúdlování – bude se péct misijní štrúdl. Je možné přijít už od 15:30 hodin a jsou zváni jak děti, tak rodiče. Upečený štrúdl se bude nabízet příští neděli 21. října, kdy je Den modliteb za misie. Dobrovolný výtěžek i sbírka příští neděle půjde také na tento úmysl. Můžete přinést také vlastní pečivo, které se ke štrúdlu přidá. Ve středu v rámci náboženství se s dětmi také pomodlíme misijní růženec.

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 18. října 2018 mše svatá v 17:30 hod. připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Sbírka do fondu PULS

dne .

V neděli 23. září bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.