Varhanní léto na Petrově 2020

Koncerty začínají vždy v 19:00

Program koncertů

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Velikonoce 2021 v katedrále

dne .

Zelený čtvrtek

7:00 Denní modlitba církve

9:00 Missa chrismatis

17:30 Mše svatá na památku Večeře Páně, po mši svaté podávání svatého přijímání

katedrále otevřená do 20:30

Velký pátek

7:00 Denní modlitba církve

15:00 Velkopáteční obřady

katedrála otevřená do 20:30

Bílá sobota

7:00 Denní modlitba církve

katedrála otevřená do 20:30

20:30 Velikonoční vigilie

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Mše svaté v 7:30, 9:00, 10:30, 17:00

Velikonoční pondělí 

Mše svatá pouze v 9:00

Všechny liturgie je možné sledovat na YouTube kanálu "Katedrála Petrov".

Účast na bohoslužbách není bohužel možná bez předchozí rezervace.

Otevírací doba katedrály během Svatého týdne

dne .

Pondělí, úterý, středa - 13:00 - 17:00

Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota - 7:00 - 20:30

Boží hod velikonoční - 7:00 - 17:00

Velikonoční pondělí - 8:00 - 17:00

Vyhlídka z věží je uzavřena.

Možnost svátosti smíření v katedrále

dne .

Zpovídání v katedrále

Pátek 26.3. - 18:00-20:30, zároveň adorace

Zelený čtvrtek - po mši svaté cca 18:30-20:30

Velký pátek - po obřadech cca 16:30-18:30

Aktuální provoz katedrály - leden 2021

dne .

Katedrála je otevřena k osobní modlitbě a návštěvě betléma každý den 8-17 hod.

Na mše svaté není možné přijít bez předchozí rezervace. Přihlásit se je možné přes online rezervační portál katedrály nebo osobně v sakristii. 

Bohoslužby je možné sledovat online prostřednictvím YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Vyhlídka z věží i farní kancelář jsou uzavřeny. Využijte telefonní nebo emailové kontakty.

Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na farní účet 1341644319/0800.

Štědrý den v katedrále

dne .

Katedrála bude během dne otevřená v čase 8-15 hod. a mimořádně také večer 21-24 hod.

Přijďte se podívat na betlém, pomodlit se a prožít něco z příjemné atmosféry Vánoc.

Bohoslužby budou v 7:30, 15 a 17 hodin, ale jsou přístupné pouze na základě předchozí rezervace přes portál katedrály.

Půlnoční bohoslužba letos nebude.

Vánoce v katedrále

dne .

Všechny srdečně zveme na návštěvu katedrály během vánočních svátků. Kvůli aktuální situaci ale není bohužel možné přijít na sváteční bohoslužby bez předchozí rezervace.

Rezervace míst na sváteční bohoslužby jsou možné přes online rezervační portál katedrály.

Bohoslužby je možné sledovat online prostřednictvím YouTube kanálu „Katedrála Petrov“.

Čtvrtek 24.12. – Štědrý den

7:30 – Poslední adventní mše svatá

15:00 a 17:00 – První vánoční bohoslužby, zvláště pro rodiny s dětmi

Nebude půlnoční mše svatá. Chceme umožnit co největšímu počtu lidí, aby mohli katedrálu navštívit. Katedrála proto bude otevřená v čase 21-24 hod., bude možné přijít k betlému a pomodlit se.

Pátek 25.12. – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ, HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ

Sobota 26.12. – Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

Příští neděle – 27.12.2020 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

V tyto tři dny budou mše svaté v nedělních časech (7:30; 9:00; 10:30).

Katedrála je otevřena k osobní modlitbě a návštěvě betléma každý den 8-17 hod.

Až do Štědrého dne je v katedrále k dispozici Betlémské světlo.

Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na farní účet 1341644319/0800.

Život farnosti - aktuálně od 23. listopadu

dne .

Nedělní bohoslužby z katedrály jsou i nadále pouze přenášeny online na YouTube kanálu farnosti

Ve všední dny probíhají bohoslužby pro max. 20 osob a zúčastnit se může jen ten, kdo se přihlásí přes online rezervaci. Přístup na bohoslužby je přes sakristii.

Po nedělní mši svaté je příležitost v katedrále přijmout svaté přijímání nebo svátost smíření (až do 11:30).

Katedrála bude i nadále otevřena k osobní modlitbě 13-17 hod., v neděli 10-17 hod. 

Farní aktivity jsou zrušeny nebo probíhají online. Zrušena je také páteční Nikodémova noc.

Farnost můžete finančně podpořit zasláním daru na účet 1341644319/0800.

Provoz katedrály a vyhlídky z věží

dne .

Katedrála je otevřena každý den od 8 do 17 hodin (v neděli od 10 do 17 hodin).

Od 12. října 2020 je uzavřena vyhlídka z věží.

Od 19. října 2020 je uzavřena farní kancelář. V případě potřeby využijte telefonní kontakty.

Varhanní léto na Petrově 2020

dne .

Stejně jako v předchozích třech letech i letos v létě se uskuteční koncerty v brněnské katedrále. Jednou za 14 dnů budou čtvrteční večery (vždy od 19 hodin) v červenci, srpnu a září náležet katedrálním varhanám bratří Paštiků, na kterých zazní reprezentativní výběr české a světové varhanní literatury. Představí se zkušení umělci a hlavně mladí varhaníci českých konzervatoří a JAMU, kteří mají za sebou mnohé soutěžní úspěchy.

Tentokrát to budou 9. 7. Tomáš Sommer a Jan Kopřiva, 23. 7. Petr Otáhal, Barbora Baumannová a Kristýna Bradáčová, 6. 8. Ondřej Valenta, 20. 8. Tetiana Tishchenko a Ondřej Smolík, 3. 9. Petr Kolař s trumpetistou Ondřejem Jurčekou. 

Na závěrečném koncertě 17.9 zazní Slavnostní mše pro sbor a dvoje varhany od francouzského skladatele Louise Vierna, jehož 150. výročí narození si letos připomínáme. Provedou ji sbory Magnificat a Beseda brněnská, nejstarší české sborové těleso, které bylo založeno před 160 lety, doprovázet budou varhaníci Stanislav Boldižár a Dagmar Kolařová, dirigovat bude Petr Kolař. 

Vstup na koncerty je volný, výtěžek bude věnován na připravovanou rekonstrukci varhanního hracího stolu. Varhanní léto na Petrově se koná za finanční podpory statutárního města Brna a Nadace Magnificat.

Přesný program koncertů je uveden na přiloženém letáčku.