Advent v brněnské katedrále 2016

Vánoce v brněnské katedrále 2016

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Zveme na roráty

dne .

Pro adventní dobu jsou typické roráty – ranní adventní bohoslužby. V naší katedrále budou každou středu ráno v 6 hodin. Budou probíhat při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře. 

Svatý Mikuláš v katedrále

dne .

V neděli 4. 12. k nám do katedrály na závěr mše svaté v 9:00 hod. připutuje sv. Mikuláš. Zvány jsou především rodiny s dětmi.

Svatý rok milosrdenství končí

dne .

V neděli 13. listopadu 2016 při bohoslužbě v 10:30 hodin ukončí otec biskup Vojtěch Cikrle Svatý rok milosrdenství v naší katedrále na Petrově. Při této mši můžeme Bohu poděkovat za všechna obdarování, která jsme v uplynulých měsících mohli přijmout – jako jednotlivci i jako společenství. Tato mše bude poslední možností projít Svatou branou a je poutí pro všechny, kteří hledají útěchu.

Čeští a moravští biskupové v katedrále

dne .

V úterý 18. října nebude studentská mše svatá jako obvykle v 19 hodin, ale už v 17:30 hod., kdy budou v katedrále slavit mši svatou všichni naši čeští a moravští biskupové v rámci plenárního zasedání biskupské konference.  

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 20. října 2016 mše svatá v 17.30 hodin připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Odkrýt bohatství Starého zákona

dne .

Zdá se vám, že je Starý zákon příliš komplikovaný a nesrozumitelný? Pojďme odkrýt bohatství starozákonních textů společně! Každý pátek v 18:30 hod. probíhá na petrovské faře biblická hodina, otevřená všem zájemcům bez ohledu na věk či vzdělání. Postupně můžeme poznat životní osudy Abraháma, Sáry, Izáka, Jákoba a mnoha dalších mužů a žen i úžasné Boží vedení celého izraelského národa. Tyto dávné příběhy neztratily nic ze své síly a mají co říct i lidem dnešní doby.

Farní pouť do Telče, Kostelního Vydří a Nové Říše

dne .

Všechny zveme na farní autobusovou pouť do Telče, Kostelního Vydří a Nové Říše. Uskuteční se v sobotu 15. října 2016. Odjezd v 7 hodin z parkoviště na ulici Dornych/Spálená/Přízova, předpokládaný návrat ve 21 hodin. Oběd z vlastních zásob. Dospělí platí 200 Kč, děti a mládež do 18 let zdarma. Přihlašovat se můžete v sakristii katedrály.

Chceš být pokřtěn?

dne .

Ve čtvrtek 22. září 2016 začala příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti - křtu, eucharistie, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Ještě je stále možné se přihlásit. Informace a přihlášky na faře.