Advent v brněnské katedrále 2016

Vánoce v brněnské katedrále 2016

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Žehnání domů a bytů

dne .

Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání.

Vánoční hudba v katedrále

dne .

Během těchto svátečních dnů jste srdečně zváni na vánoční koncerty: Na Boží hod vánoční 25.12. v 16:00 hod. je to koncert Kantilény, potom večer v 19:30 hod. zazní mše Hej, mistře Jakuba Jana Ryby a další vánoční program v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, Dómského smíšeného sboru, orchestru a sólistů. V den svátku sv. Štěpána 26.12. jste zváni odpoledne v 16:00 hod. na koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. V úterý 27.12. v 19:30 hod. bude další Vánoční koncert – vystoupí Smíšený sbor Rastislav, Czech virtuosi a sólisté. Na Nový rok 1. ledna 2017 je připraven Novoroční koncert duchovní hudby odpoledne v 16:30 hod. Podrobnosti o všech bohoslužbách a koncertech najdete na nástěnce, v brožurkách a na internetu

Předvánoční svátost smíření

dne .

Příležitost ke svátosti smíření bude v katedrále tento týden ve čtvrtek 22.12. a v pátek 23.12. vždy hodinu a půl před večerní mší svatou od 16:00 do 17:30 hod., v pátek navíc během Nikodémovy noci od 20:00-22:00 hod. Jinak využijte příležitost stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény, kde budou v těchto dnech zpovídat i naši kněží.

Farnost pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel

dne .

Během adventu můžete přispět do naší farní adventní sbírky, která přispěje na charitativní organizaci DEBRA, jež pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Pokladnička je vždy na stolku u obětních darů. Obnos slavnostně předáme zástupcům DEBRy při bohoslužbě na Štědrý den odpoledne. 

Být osou plamene

dne .

Všichni jste srdečně zváni na večerní adventní pásmo Být osou plamene, které se uskuteční dnes v neděli 11.12.2016 v 19:00 hod. ve farním sále. Večerem plným obrazů a literárních textů souvisejícím s adventem a Vánocemi Vás provede Lucia Fišerová. 

Zveme na roráty

dne .

Pro adventní dobu jsou typické roráty – ranní adventní bohoslužby. V naší katedrále budou každou středu ráno v 6 hodin. Budou probíhat při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře. 

Svatý Mikuláš v katedrále

dne .

V neděli 4. 12. k nám do katedrály na závěr mše svaté v 9:00 hod. připutuje sv. Mikuláš. Zvány jsou především rodiny s dětmi.