Farnost objektivem fotografů

Události z roku 2014 zachycené objektivy našich fotografů

Vstupte do fotogalerie...

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...

Hovory o víře

Více informací...Pozvání na farní sobotní brigádu

dne .

V sobotu 4. října se bude od 9.00 hod. do 12.00 konat farní brigáda. Zveme všechny farníky, kteří mají nejen dobré srdce, ale i ruce a nohy, aby přišli pomoci vyklízet sklepy a tu část fary, která bude rekonstruována. Pozemskou odměnou jim budiž, po krátké a intenzivní práci, občerstvení v podobě zvěřinová klobásy, a k tomu, jako bonus, milé společenství.

Bohoslužby pro vysokoškolské studenty

dne .

Pravidelné úterní bohoslužby pro vysokoškoláky  budou zahájeny v úterý 16. září a stejně tak i vysokoškolské společenství na faře.

Farní výuka náboženství

dne .

Vážení rodiče, od středy 17. září začne výuka náboženství na faře pro děti základní školou povinné. Od 16.30 hod. probíhá výuka na faře a na ni od 17.30 hod. navazuje mše pro děti v kapli. Milé děti, v průběhu školního roku na vás čeká nejen modlitba, výuka, společenství kamarádů, zpěv v hodinách a při mších, ale také hry a soutěže, výlety, pesachová večeře a pro zájemce nácvik divadla. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii.

Hovory o víře - příprava na svátosti pro dospělé

dne .

Chcete poznat, kdo jsou to křesťané? Pocítili jste, že do vašeho života zasáhl "někdo vyšší"?

Chcete se připravit na křest? Nechali vás rodiče pokřtít jako malé děti a rádi byste se o víře dověděli víc?

Chcete přijmout svátost biřmování? Nebo se připravit ke svátosti smíření a k svatému přijímání?

Farní děkování a grilování

dne .

  O Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v pátek 27. června 2014

bude sloužit pontifikální mši sv. v 17.30 otec biskup Vojtěch. Na závěr bohoslužby budeme děkovat těm, kteří v uplynulém roce významně pomáhali v životě naší farnosti nějakou službou. Po mši svaté zveme farníky na farní dvůr na tradiční grilování. Ten, kdo se cítí býti petrovským farníkem, určitě neopomene přinést i nějakou doma vyrobenou dobrotu, která obohatí chuť podávané grilované klobásy.