Zelený čtvrtek - 17.4.2014

  • 7:00 - Modlitba ranních chval a čtení v chórové kapli
  • 9:00 - Missa Chrismatis - mše sv. se svěcením olejů
  • 17:30 - Pontifikální mše sv. na památku Večeře Páně
  • Po této mši sv. následuje adorace v Getsemanské zahradě.

Velký pátek - 18.4.2014

  • 7:00 - Modlitba ranních chval a čtení v chórové kapli
  • 15:00 - obřady Velkého pátku
  • Poté následuje adorace u Božího hrobu

Kompletní program velikonoc 2014 naleznete zde. Podrobnosti o svatém týdnu naleznete v ohláškách.Diecézní setkání mládeže

dne .

V sobotu 12.4.2014 se koná již tradiční 24. setkání mládeže brněnské diecéze s otcem biskupem Vojtěchem Cikrlem od 8.30 do 16.00 hodin. Setkání zakončí pontifikální bohoslužba ve 14.45 hodin. Mše sv. ráno v 7.30 nebude.

Více informací na webu biskupství nebo na signály.cz

Dětský prázdninový tábor

dne .

Milé děti ve věku 6-12 let, zveme vás na tradiční farní tábor,

který se uskuteční ve dnech 5. až 12. července. Našim letošním sídlem bude nově opravená fara v Heřmanově u Křižanova. Téma tábora zní: Cestou prvních křesťanů, aneb chléb a hry…

Farní postní duchovní obnova

dne .

V sobotu 8. března 2014 se koná od 9.30 v naší farnosti již tradiční postní duchovní obnova. Tentokrát na téma „Na mši nechodíme, mši slavíme“. Povede ji P. Mons. Jiří Mikulášek, generální vikář brněnské diecéze. Na faře je současně zajištěn program pro děti. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii.

Tradiční dětský karneval

dne .

Milí farníci, zveme vás a především vaše děti na dětský karneval. Koná se v neděli 2. března v Katolickém domě v Žebětíně a to od 14 do 18 hodin. Vstupné bude dobrovolné. Pokud můžete přispět drobnými dárky do tomboly, tak neváhejte. V zákristii je na ně místo. Prosíme také o něco dobrého ke společnému občerstvení, to přineste až na karneval. Děkujeme a těšíme se.

Příprava dětí na první svaté přijímání

dne .

Vážení rodiče, pokud chcete, aby Vaše dítě v tomto školním roce přijalo poprvé svátosti smíření a eucharistie, máte možnost přihlásit je na přípravu. Tak jako i minulé roky proběhne kurs přípravy na faře na Petrově. Přihlášky jsou k dispozici v zákristii katedrály, nebo si je můžete stáhnout z těchto stránek.

Více informací naleznete zde.

Bohoslužba pro hledající

dne .

V neděli 19. ledna zveme všechny v 17.00 do katedrály na bohoslužbu pro hledající, tentokráte s tématem „Radost“.