Farnost objektivem fotografů

Události z roku 2014 zachycené objektivy našich fotografů

Vstupte do fotogalerie...

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...

Hovory o víře

Více informací...Chceš být pokřtěn?

dne .

Ve čtvrtek 22. září 2016 začala příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti - křtu, eucharistie, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Ještě je stále možné se přihlásit. Informace a přihlášky na faře.

Teologický kurz - příležitost ke vzdělání ve víře

dne .

Katechetické centrum brněnského biskupství pořádá Teologický kurz pro všechny dospělé, kteří si chtějí rozšířit své teologické znalosti, chtějí se připravit na službu v církvi nebo prohloubit duchovní život. Bližší informace na faře nebo zde

Náboženství pro děti na faře - 2016/17

dne .

 Vyučování náboženství pro děti bude probíhat stejně jako loni na faře každý pátek od 16:30 hod. První setkání bude v pátek 16.9.2016. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Od pátku 16. září začnou také pravidelné mše svaté pro děti, ministrantské schůzky, tvoření pro holky i biblické hodiny pro dospělé.

Žehnání aktovek v neděli 4. září

dne .

V neděli 4.9. při mši svaté v 9:00 hod. proběhne žehnání aktovek spojené s modlitbou za všechny žáky, studenty i pedagogy a další školní zaměstnance.

Nový farář naší farnosti

dne .

   Od 1. srpna byl jmenován novým farářem naší farnosti P. ThLic Tomáš Koumal, a novým farním vikářem – kaplanem P. Jiří Janalík. Otec Tomáš působil v naší farnosti v letech 2006 - 2009 jako jáhen a kaplan.

Farní pěší pouť

dne .

   se tentokráte bude konat v sobotu 18. června a budeme putovat z Telče ke Svaté bráně v Kostelním Vydří. Podrobnosti se dozvíte ve farních ohláškách. 

"Práce šlechtí" - jarní farní brigáda

dne .

 V sobotu 7. května bude od 8.30 hod jarní farní brigádu, při které se bude uklízet na faře a farním dvoře. Plánujeme tedy práce ve Windows, kosmetiku podlahových krytin a manipulační technologie. Prosíme o hojnou účast. Radost z dobře vykonané práce bude zakončena společným předpoledním občerstvením. 

Pálení farních čarodějnic

dne .

V pátek 29. dubna 2016 zveme děti a rodiče na již  tradiční farní táborák u skautské klubovny na Červeném kopci. Odjíždět budeme společně od katedrály po večerní mši sv. pro děti.