Farnost objektivem fotografů

Události z roku 2014 zachycené objektivy našich fotografů

Vstupte do fotogalerie...

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...

Hovory o víře

Více informací...Noc kostelů na Petrově v pátek 10. června

dne .

18.00 - Mše svatá
celebruje petrovský farář Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. a zpívá Dómský smíšený sbor pod vedením Mgr. Petra Kolaře 

Další program naleznete na - https://www.nockostelu.cz/index.php?pg=katedrala_sv_petra_a_pavla

Farní pěší pouť

dne .

   se tentokráte bude konat v sobotu 18. června a budeme putovat z Telče ke Svaté bráně v Kostelním Vydří. Podrobnosti se dozvíte ve farních ohláškách. 

"Práce šlechtí" - jarní farní brigáda

dne .

 V sobotu 7. května bude od 8.30 hod jarní farní brigádu, při které se bude uklízet na faře a farním dvoře. Plánujeme tedy práce ve Windows, kosmetiku podlahových krytin a manipulační technologie. Prosíme o hojnou účast. Radost z dobře vykonané práce bude zakončena společným předpoledním občerstvením. 

Pálení farních čarodějnic

dne .

    V pátek 29. dubna 2016 zveme děti a rodiče na již  tradiční farní táborák u skautské klubovny na Červeném kopci. Odjíždět budeme společně od katedrály po večerní mši sv. pro děti. 

Zahájení přípravy na křest dospělých

dne .

    Ti, kteří se chtějí připravovat na přijetí svátosti křtu v naší farnosti, budou mít první setkání na faře - Petrov 9. v úterý 26. dubna 2016 v 18.00 hod. Zájemci mohou zaslat vyplněný formulář přihlášky z našich webových stránek na emailovou adresu farnosti a nebo jej odevzdat na prvním setkání.

Udělování svátosti pomazání nemocných

dne .

    Ve čtvrtek 7. dubna 2016 při poutní večerní mši sv. v 17.30 bude v katedrále sv. Petra a Pavla udělována svátost pomazání nemocných, která je posilou pro snášení nemoci a je spojena s prosbou o uzdravení. Mši sv. předchází od 16.30 tichá adorace a od 17.00 adorace s prosbami za nemocné. Bohoslužbu, na kterou jsou zváni nejen  nemocní, ale i starší lidé, aby prošli branou milosrdenství, bude sloužit otec generální vikář Jiří Mikulášek.

Farní tábor pro děti 2016

dne .

   

   Zveme naše milé děti od 6 do 12 let na tradiční letní farní tábor, který se bude konat od 9. do 16. července 2016. Letos budeme tábořit na faře městečka Brtnice.

Křížová cesta "open air"

dne .

 Na Květnou neděli již tradičně koná naše farnost pobožnost křížové cesty v přírodě. Tentokráte půjdeme jednu z nejstarších křížových cest u nás a to z Mikulova na Svatý kopeček. Sraz před katedrálou bude ve 14.30. Prosíme, ty, kdo mohou jet autem, aby na srazu vzali do svých limuzín ostatní nemotorizované. Na křížovou cestu pak budeme vycházet z ulice Novokopečné v Mikulově v 15.30. Všichni jsou srdečně zváni.