Slavnostní mše svatá - Velikonoce 2017

Velikonoce v brněnské katedrále 2017

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Novinka - kavárna maminek

dne .

Zveme na pravidelné dopolední setkávání petrovských maminek s dětmi, jehož náplní bude společná modlitba, cvičení dětí i maminek, hernička, přednášky a další aktivity, které společně vymyslíme. První setkání se uskuteční ve středu 26. dubna v 9:30 hod. ve farním sále. A od této středy bude kavárna maminek vždy pravidelně každou středu ve stejný čas a na stejném místě.

Radost z nově pokřtěných

dne .

O Velikonocích bylo v naší petrovské farnosti pokřtěno 17 dospělých mužů a žen. Je to veliká radost pro celou farnost a důkaz toho, že Kristovo evangelium je stále živé a plné síly a oslovuje i lidi v dnešním světě. Naše farnost se má stát těmto sedmnácti lidem místem, kde mohou najít svůj duchovní domov. Buďme k nim pozorní a modleme se za ně.

Bože, ty ve své církvi dáváš z křestního pramene živost stále novým generacím; prosíme tě za všechny křesťany: dej, ať svému křtu zůstanou věrní a žijí podle víry, kterou přijali.

170415-Petrov_140.JPG

Barvení vajíček a pletení pomlázek

dne .

Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 15. dubna ráno v 9:00 hod. na faře. Potřebné věci budou zajištěny. Přijďte v hojném počtu.

Křížová cesta v Dolních Kounicích

dne .

Zveme na modlitbu křížové cesty pod širým nebem, tentokrát v Dolních Kounicích, v neděli 9. dubna 2017. Začátek ve 14:30 hod u prvního zastavení a potom putování po zastaveních křížové cesty až ke kapli sv. Antonína. Pokud máte volné místo v autě, nabídněte je někomu z farníků. Možný sraz u katedrály ve 13:30 hod. Využijte také možnosti navštívit jiné zajímavé pamětihodnosti Dolních Kounic, např. starobylý klášter Rosa Coeli.

Dotek a rána

dne .

V neděli 2. dubna 2017 bude po křížové cestě následovat v 17 hodin přednáška Lucie Fišerové "Dotek a rána - Tělo Kristovo jako ústřední motiv velikonočních obrazů".

Varhanní křížová cesta

dne .

V neděli 26. března křížová cesta v 16:30 hod. proběhne poněkud neobvyklým způsobem. Duchovní meditace doprovodí varhanní improvizace v podání Mgr. Petra Kolaře, dómského varhaníka.

Diecézní setkání pro rozvedené

dne .

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve na Diecézní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 9:00 do 16:00 hodin. Setkání zahájí mše svatá v katedrále a po ní budou následovat přednášky ve Společenském sále centra na Biskupské 7. Na setkání není třeba se přihlašovat. Více informací na stránkách CRSP.

Rekviem za kardinála Vlka

dne .

V sobotu 18. března zemřel emeritní pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Rekviem za zesnulého kardinála Vlka bude sloužit otec biskup Vojtěch Cikrle v brněnské katedrále v úterý 21. března v 19:00 hod. Prosíme, myslete na zesnulého kard. Vlka ve svých modlitbách.