Advent v brněnské katedrále 2016

Vánoce v brněnské katedrále 2016

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Cesta, pravda a život

dne .

Pro věřící z brněnské diecéze je ve dnech 10.-11.2.2017 připravena duchovní obnova s názvem „Cesta, pravda a život“, kterou povede pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Program v pátek 10. února 2017 bude probíhat v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici a je určen studentům a mládeži. V sobotu 11. února 2017 bude program v kině Scala na Moravském náměstí a je pro věřící z celé diecéze. Všechny srdečně zveme. Více informací na letáku a na internetu.

Farní společenský večer

dne .

Jste srdečně zváni na již 7. společenské setkání petrovské farnosti, které se uskuteční v salesiánské oratoři v Brně-Žabovřeskách v sobotu 11. února 2017. Začátek je v 19:00 hod. Vstupenky jsou k dispozici v sakristii.

Karneval pro děti

dne .

Karneval pro děti se uskuteční v sobotu 18. února 2017 od 15:00 hod. v sále Cyrilometodějské církevní základní školy, Brno, Lerchova 65.

Žehnání domů a bytů

dne .

Na začátku nového roku bývá zvykem konat požehnání domácností, domů i bytů, spojené s požehnáním i všem, kdo tam přebývají. Pokud má někdo zájem o takové požehnání, může kontaktovat přímo faráře nebo kaplana. Je to vhodná příležitost ke společné modlitbě, ale také k setkání a hlubšímu vzájemnému poznání.

Vánoční hudba v katedrále

dne .

Během těchto svátečních dnů jste srdečně zváni na vánoční koncerty: Na Boží hod vánoční 25.12. v 16:00 hod. je to koncert Kantilény, potom večer v 19:30 hod. zazní mše Hej, mistře Jakuba Jana Ryby a další vánoční program v podání Brněnského filharmonického sboru Beseda brněnská, Dómského smíšeného sboru, orchestru a sólistů. V den svátku sv. Štěpána 26.12. jste zváni odpoledne v 16:00 hod. na koncert Vojenského uměleckého souboru Ondráš. V úterý 27.12. v 19:30 hod. bude další Vánoční koncert – vystoupí Smíšený sbor Rastislav, Czech virtuosi a sólisté. Na Nový rok 1. ledna 2017 je připraven Novoroční koncert duchovní hudby odpoledne v 16:30 hod. Podrobnosti o všech bohoslužbách a koncertech najdete na nástěnce, v brožurkách a na internetu

Předvánoční svátost smíření

dne .

Příležitost ke svátosti smíření bude v katedrále tento týden ve čtvrtek 22.12. a v pátek 23.12. vždy hodinu a půl před večerní mší svatou od 16:00 do 17:30 hod., v pátek navíc během Nikodémovy noci od 20:00-22:00 hod. Jinak využijte příležitost stálé zpovědní služby v kostele sv. Maří Magdalény, kde budou v těchto dnech zpovídat i naši kněží.

Farnost pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel

dne .

Během adventu můžete přispět do naší farní adventní sbírky, která přispěje na charitativní organizaci DEBRA, jež pomáhá lidem trpícím nemocí motýlích křídel. Pokladnička je vždy na stolku u obětních darů. Obnos slavnostně předáme zástupcům DEBRy při bohoslužbě na Štědrý den odpoledne. 

Být osou plamene

dne .

Všichni jste srdečně zváni na večerní adventní pásmo Být osou plamene, které se uskuteční dnes v neděli 11.12.2016 v 19:00 hod. ve farním sále. Večerem plným obrazů a literárních textů souvisejícím s adventem a Vánocemi Vás provede Lucia Fišerová.