Slavnostní mše svatá - Velikonoce 2017

Velikonoce v brněnské katedrále 2017

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Tábor pro ministranty

dne .

V termínu 2.7. - 7.7.  proběhne na Vranovské přehradě ve Štítarské zátoce už čtvrtý ministrantský tábor. Tentokrát budeme hledat společně se španělským dobyvatelem Alvarezem Contadorem bájný poklad Aztéků. Přihlášku na tábor najdete v sakristii.

Farní "Lakomec"

dne .

Srdečně zveme na divadelní představení „Lakomec“ v úplně novém Dvorním divadle v domě U Tří knížat na Jánské ulici. Představení se uskuteční ve středu 31. května 2017 ve 20:00 hod. Výtěžek představení bude věnován na splátku dluhu farnosti. Vstupenky za cenu 280 Kč jsou k dispozici v sakristii. 

Putuj a modli se

dne .

Vydejte se s námi 8. května 2017 na pěší pouť na Vranov. Sraz v 9:30 hod. na zastávce Lelekovice-náves. Mše svatá na Vranově přibližně ve 13 hodin.

Májové pobožnosti v katedrále

dne .

Během měsíce května probíhají v katedrále mariánské pobožnosti. Jsou vždy ve středu a v pátek v čase 17:00-17:30 hod. Obsahem je desátek biblického růžence, krátká úvaha a mariánské litanie. V 17:30 hod. následuje mše svatá.

Novinka - kavárna maminek

dne .

Zveme na pravidelné dopolední setkávání petrovských maminek s dětmi, jehož náplní bude společná modlitba, cvičení dětí i maminek, hernička, přednášky a další aktivity, které společně vymyslíme. První setkání se uskuteční ve středu 26. dubna v 9:30 hod. ve farním sále. A od této středy bude kavárna maminek vždy pravidelně každou středu ve stejný čas a na stejném místě.

Radost z nově pokřtěných

dne .

O Velikonocích bylo v naší petrovské farnosti pokřtěno 17 dospělých mužů a žen. Je to veliká radost pro celou farnost a důkaz toho, že Kristovo evangelium je stále živé a plné síly a oslovuje i lidi v dnešním světě. Naše farnost se má stát těmto sedmnácti lidem místem, kde mohou najít svůj duchovní domov. Buďme k nim pozorní a modleme se za ně.

Bože, ty ve své církvi dáváš z křestního pramene živost stále novým generacím; prosíme tě za všechny křesťany: dej, ať svému křtu zůstanou věrní a žijí podle víry, kterou přijali.

Barvení vajíček a pletení pomlázek

dne .

Všechny rodiče a děti zveme na společné barvení vajíček a pletení pomlázek na Bílou sobotu 15. dubna ráno v 9:00 hod. na faře. Potřebné věci budou zajištěny. Přijďte v hojném počtu.

Křížová cesta v Dolních Kounicích

dne .

Zveme na modlitbu křížové cesty pod širým nebem, tentokrát v Dolních Kounicích, v neděli 9. dubna 2017. Začátek ve 14:30 hod u prvního zastavení a potom putování po zastaveních křížové cesty až ke kapli sv. Antonína. Pokud máte volné místo v autě, nabídněte je někomu z farníků. Možný sraz u katedrály ve 13:30 hod. Využijte také možnosti navštívit jiné zajímavé pamětihodnosti Dolních Kounic, např. starobylý klášter Rosa Coeli.

Dotek a rána

dne .

V neděli 2. dubna 2017 bude po křížové cestě následovat v 17 hodin přednáška Lucie Fišerové "Dotek a rána - Tělo Kristovo jako ústřední motiv velikonočních obrazů".