Varhanní léto na Petrově

Koncerty začínají vždy v 19:30

Program koncertů

Virtuální prohlídka katedrály

Virtuální prohlídka katedrály

Hovory o víře

Více informací...

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Dospělí - příprava na křest a biřmování

dne .

Od čtvrtka 14. září 2017 zahajujeme večerní Hovory o víře pro dospělé, kteří se chtějí připravit k přijetí svátostí křtu, biřmování nebo si prohloubit své znalosti Bible a křesťanské nauky.

Setkání se konají každý čtvrtek v 18:30 hod. ve farním sále v budově fary Petrov 9, trvají asi hodinu a půl a jsou naplánovaná na cca 1 rok. Máte-li chuť a čas, budete vítáni. Bližší informace a přihlášky u faráře Tomáše Koumala: tel.: 732 673 618, e-mail: tomas.koumal(at)seznam.cz

Fryšava 12+

dne .

V termínu 28.8. - 31.8. se uskuteční výlet naší petrovské mládeže od 12 let. Ubytování bude na faře na Fryšavě. Bližší informace a přihlášky u faráře.

Den Brna 2017 v katedrále

dne .

V pátek 11. srpna 2017 v 19 hodin bude otec biskup Vojtěch Cikrle slavit mši svatou v katedrále v rámci oslav Dne Brna. Při mši zazní Missa solemnis Josefa Schreiera pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany. Bohoslužbě předchází průvod se světly, položení věnců na památku padlých obránců města Brna a pozdravy biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora Petra Vokřála. Po mši svaté následuje až do 22 hodin obvyklá Nikodémova noc.

Abychom měli odvahu neutíkat před překážkami

dne .

Slovo otce biskupa Vojtěcha k oslavám Dne Brna 2017

Milé sestry, milí bratři,

v úterý 15. srpna si budeme opět připomínat hvězdný den města Brna. Před třemi sty dvaasedmdesáti lety se právě 15. srpna odehrála rozhodující bitva mezi hrstkou brněnských obránců, z nichž bylo přes čtyři sta vojáků, kterým pomáhala asi tisícovka dobrovolníků z řad studentů a řemeslníků, a na druhé straně profesionální švédskou armádou čítající téměř třicet tisíc dobře vycvičených a vyzbrojených vojáků.

Varhanní léto na Petrově

dne .

Koncerty začínají vždy v 19:30

12. 6. Petr KOLAŘ
13. 7. Václav ZEMAN
27. 7. Jitka JELÍNKOVÁ
10. 8. Tomáš SOMMER
24. 8. Ondřej ŠPRTA
14. 9. Josef a Jiří HANÁČKOVI
21. 9. Martin JAKUBÍČEK a pěvecké sdružení MAGNIFICAT

Vstup volný - dobrovolné příspěvky budou věnovány Hospicu sv. Alžběty v Brně

Koncerty se konají s podporou JMK a Nadace Magnificat.

Program koncertů (PDF)

Leták (PDF)