Advent v brněnské katedrále 2016

Vánoce v brněnské katedrále 2016

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...Varhanní křížová cesta

dne .

V neděli 26. března křížová cesta v 16:30 hod. proběhne poněkud neobvyklým způsobem. Duchovní meditace doprovodí varhanní improvizace v podání Mgr. Petra Kolaře, dómského varhaníka.

Diecézní setkání pro rozvedené

dne .

Centrum pro rodinu a sociální péči srdečně zve na Diecézní setkání pro rozvedené, které se koná v sobotu 1. dubna 2017 od 9:00 do 16:00 hodin. Setkání zahájí mše svatá v katedrále a po ní budou následovat přednášky ve Společenském sále centra na Biskupské 7. Na setkání není třeba se přihlašovat. Více informací na stránkách CRSP.

Rekviem za kardinála Vlka

dne .

V sobotu 18. března zemřel emeritní pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. Rekviem za zesnulého kardinála Vlka bude sloužit otec biskup Vojtěch Cikrle v brněnské katedrále v úterý 21. března v 19:00 hod. Prosíme, myslete na zesnulého kard. Vlka ve svých modlitbách.

Proč se radovat?

dne .

V neděli 19. března 2017 bude v katedrále odpoledne v 16:30 hod. obvyklá křížová cesta, kterou tentokrát povedou rodiny. Po křížové cestě se můžete těšit na přednášku prof. Vladimíra Smékala „Proč se radovat?“

Farní shromáždění

dne .

V neděli 5. března 2017 se odpoledne po křížové cestě uskuteční tzv. farní shromáždění, na kterém bude příležitost seznámit se s farními statistikami, výsledky hospodaření farnosti za uplynulý rok anebo naopak s výhledy na nadcházející období.

Přijetí mezi čekatele křtu

dne .

V neděli 5. března 2017 při mši svaté v 10:30 hod. budou katechumeni naší diecéze přijati otcem biskupem mezi čekatele křtu. Přijďte, prosíme, podpořit naše petrovské katechumeny. Bude možnost se s nimi setkat i po mši svaté ve farní kavárně.

Postní obnova s Pavlem Kafkou

dne .

Všichni jste srdečně zváni na postní duchovní obnovu farnosti, která se uskuteční v sobotu 4. března od 9:30 hod. na faře. Tentokrát nám do duše promluví otec Pavel Kafka. Obnova bude zakončena v 15:00 hod. mší svatou. Na oběd se, prosíme, přihlaste v sakristii. Je připraven i paralelní program pro děti.

Cesta, pravda a život

dne .

Pro věřící z brněnské diecéze je ve dnech 10.-11.2.2017 připravena duchovní obnova s názvem „Cesta, pravda a život“, kterou povede pomocný biskup Mons. Pavel Konzbul. Program v pátek 10. února 2017 bude probíhat v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici a je určen studentům a mládeži. V sobotu 11. února 2017 bude program v kině Scala na Moravském náměstí a je pro věřící z celé diecéze. Všechny srdečně zveme. Více informací na letáku a na internetu.