Advent 2017 v katedrále

Advent 2017 v katedrále

Vánoce 2017 v katedrále

Vánoce 2017 v katedrále

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...V adventu pomáháme

dne .

Advent je spojen s dobročinností. Letos si chceme připomenout dvě dívky v Keni, adoptované petrovskou farností: Modestu a Loice. Na jejich studium, ubytování a jídlo přispíváme ročně celkem 24.300,- Kč. Přispět můžete během adventu do kasičky na stolku uprostřed kostela. V neděli 17. prosince se uskuteční adventní jarmark, při kterém se budou nabízet drobné farní výrobky. Výtěžek bude rovněž na adoptované dívky.

Zpívané nedělní nešpory

dne .

Královská stoliční kapitula sv. Petra a Pavla v Brně zve v neděli 10. prosince 2017 v 18:00 hodin na slavnostní zpívané nedělní nešpory při příležitosti oslav 240. výročí založení brněnské diecéze.

Přivstaňte si na roráty!

dne .

Pro adventní dobu jsou typické roráty – ranní adventní bohoslužby. V naší katedrále jsou každou středu ráno v 6 hodin. Budou probíhat při svíčkách, za zpěvu adventních rorátních písní. Jsou zváni i ti, kteří potom spěchají do školy nebo práce. Po této bohoslužbě si můžete dát rychlou snídani na faře. 

Duchovní obnova s Vojtěchem Kodetem

dne .

Srdečně zveme na Adventní duchovní obnovu s Vojtěchem Kodetem, která se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017 v kině Scala. Bližší informace o programu a návod, jak je možné se přihlásit, najdete na stránkách Nadačního fondu Credo

Slavnostní bohoslužba k výročí diecéze

dne .

V rámci oslav 240. výročí založení brněnské diecéze bude otec biskup Vojtěch Cikrle slavit pontifikální mši svatou v sobotu 2. prosince 2017 v 10 hodin. Při této bohoslužbě Bohu poděkujeme za všechny dary, které jsme obdrželi my i naši předkové během dějin naší diecéze. Ta byla založena 5. prosince 1777 papežem Piem VI.

Brněnská diecéze ve fotografiích

dne .

K letošnímu 240. výročí založení brněnské diecéze připravilo Diecézní muzeum výstavu s názvem Brněnská diecéze ve fotografiích. Na výzvu zaslat svoje fotografie odpovědělo 38 převážně amatérských fotografů a k vidění je 61 jejich vybraných snímků. Na nich je zachycena katedrála svatých Petra a Pavla jako první chrám diecéze a život v jednotlivých farnostech. Výstavu je možné zhlédnout v katedrále od 12. listopadu do 15. prosince 2017.

Stalo se ke mně slovo Hospodinovo

dne .

Srdečně zveme všechny případné zájemce na biblické hodiny, které probíhají na petrovské faře každý pátek v 18:30 hod. Tématem letošních setkání jsou starozákonní proroci, jejich život a poselství pro dnešní dobu. 

Requiem W. A. Mozarta

dne .

Srdečně zveme na koncert u příležitosti 240. výročí založení brněnské diecéze, který se uskuteční ve středu 8. listopadu 2017 v 19:30 hod. Zazní Requiem W. A. Mozarta a zároveň si připomeneme zesnulé osobnosti naší diecéze. Zakoupením vstupenky nebo propagací můžete podpořit naši farnost.

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

dne .

Středa 1.11.2017 – Slavnost Všech svatých, mše svaté v 7:30 a v 17:30 hod.

Čtvrtek 2.11.2017 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé, zároveň poutní den katedrály, adorace od 16:30 hod., mše svatá v 17:30 hod. (rovněž ráno v 7:30 hod.)

Ve středu i ve čtvrtek možnost ke svátosti smíření hodinu přede mší svatou.

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě svátosti smíření, sv. přijímání a modlitby na úmysl Svatého otce je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu je potřeba kromě tří obvyklých podmínek navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé. V naší zemi je možné získat tyto odpustky už od 25. října, pokud někdo nemůže navštívit hřbitov v obvyklé době od 2. do 8. listopadu.