Farnost objektivem fotografů

Události z roku 2014 zachycené objektivy našich fotografů

Vstupte do fotogalerie...

Nikodémova noc

Setkej se s Ježíšem v noci!

Každý pátek od 20:00 do 22:00 hodin

Více informací...

Hovory o víře

Více informací...Čeští a moravští biskupové v katedrále

dne .

V úterý 18. října nebude studentská mše svatá jako obvykle v 19 hodin, ale už v 17:30 hod., kdy budou v katedrále slavit mši svatou všichni naši čeští a moravští biskupové v rámci plenárního zasedání biskupské konference.  

Mše svatá ke cti bl. Karla I.

dne .

Ve čtvrtek 20. října 2016 mše svatá v 17.30 hodin připomene blahoslaveného Karla I. Habsburského, posledního rakouského císaře, českého krále a markraběte moravského.

Odkrýt bohatství Starého zákona

dne .

Zdá se vám, že je Starý zákon příliš komplikovaný a nesrozumitelný? Pojďme odkrýt bohatství starozákonních textů společně! Každý pátek v 18:30 hod. probíhá na petrovské faře biblická hodina, otevřená všem zájemcům bez ohledu na věk či vzdělání. Postupně můžeme poznat životní osudy Abraháma, Sáry, Izáka, Jákoba a mnoha dalších mužů a žen i úžasné Boží vedení celého izraelského národa. Tyto dávné příběhy neztratily nic ze své síly a mají co říct i lidem dnešní doby.

Farní pouť do Telče, Kostelního Vydří a Nové Říše

dne .

Všechny zveme na farní autobusovou pouť do Telče, Kostelního Vydří a Nové Říše. Uskuteční se v sobotu 15. října 2016. Odjezd v 7 hodin z parkoviště na ulici Dornych/Spálená/Přízova, předpokládaný návrat ve 21 hodin. Oběd z vlastních zásob. Dospělí platí 200 Kč, děti a mládež do 18 let zdarma. Přihlašovat se můžete v sakristii katedrály.

Chceš být pokřtěn?

dne .

Ve čtvrtek 22. září 2016 začala příprava pro všechny zájemce o přijetí iniciačních svátostí v dospělosti - křtu, eucharistie, biřmování. Setkání budou probíhat každý čtvrtek v 18:30 hod. na faře. Ještě je stále možné se přihlásit. Informace a přihlášky na faře.

Teologický kurz - příležitost ke vzdělání ve víře

dne .

Katechetické centrum brněnského biskupství pořádá Teologický kurz pro všechny dospělé, kteří si chtějí rozšířit své teologické znalosti, chtějí se připravit na službu v církvi nebo prohloubit duchovní život. Bližší informace na faře nebo zde

Náboženství pro děti na faře - 2016/17

dne .

 Vyučování náboženství pro děti bude probíhat stejně jako loni na faře každý pátek od 16:30 hod. První setkání bude v pátek 16.9.2016. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii. Od pátku 16. září začnou také pravidelné mše svaté pro děti, ministrantské schůzky, tvoření pro holky i biblické hodiny pro dospělé.

Žehnání aktovek v neděli 4. září

dne .

V neděli 4.9. při mši svaté v 9:00 hod. proběhne žehnání aktovek spojené s modlitbou za všechny žáky, studenty i pedagogy a další školní zaměstnance.

Nový farář naší farnosti

dne .

   Od 1. srpna byl jmenován novým farářem naší farnosti P. ThLic Tomáš Koumal, a novým farním vikářem – kaplanem P. Jiří Janalík. Otec Tomáš působil v naší farnosti v letech 2006 - 2009 jako jáhen a kaplan.